Koç, Aslan ve Yay ateş burçlarıdır. Ateş olduğu yerde yanar… Her yeri ve herkesi ısıtır… Hiçbir şeye muhtaç değildir. Kendiyle dans halindeyken, göz alıcı bir şekilde kendini ifade eder… İşte ateş burçları da tam olarak böyledir.Koç, Aslan ve Yayın özgür iradesi çok güçlüdür. Bağımsızdırlar ve her neyse, her kimse o olmaya ihtiyaçları vardır. Kimse bunu ellerinden alamaz. Onların en büyük özgürlüğü sansürsüz bir şekilde kendileri olmalarıdır. Ateş burçları güçlüdür…Aslan, Koç ve Yayları diğer burçlardan ayıran özellik çok sıcak olmalarıdır. Bu sıcaklık onların olduğu yere müthiş bir enerji getirmelerini ve cömert olmalarını sağlar. Bir ateş burcuyla yaşam her zaman renklidir; bol kahkaha, hareket ve samimiyet vardır. Bir koç hayatı başlatmasıyla ve motivasyonuyla meşhurdur, aslan koçun başlattığı hayatı sahiplenmesi ve onu kutlamasıyla, Yay bu yaşama bilgelik getirmesi ve hayata baktığı iyimser gözlerle meşhurdur. ateş alev alev bir enerjidir. Onların cesareti ve ilgisi bu yaşamı var eder.

Balık, Yengeç ve Akrep su burçlarıdır. Su şeffaftır, berraktır ve durudur… Aktığı zaman akış gücüyle taşları yerinden oynatır. Olduğu haliyle huzur verir. Suyu hafife almamak gerekir. Yengeçlerin gücü yaşamdaki geçtiği süreçlerden gelir, Akrepler sessiz sessiz fırtınalar estirir, Balıklar ise arka planda eser durur. Su burçlarının gücü yoğunluklarından gelir.Onları -su elementini- diğer burçlardan ayıran özellik duygulara karşı duyarlı olmalarıdır. Bu duygu sadece aşk veya öfke değil; aslında ruhla bağlantılı tüm duygulardır… Su burçlarının hisleri kuvvetlidir. Yaşam hakkında bildikleri şeyleri bazen sadece hissederek ve içgüdüsel olarak bilirler. Balıklar evrensel, akrepler ruhsal ve yengeçler içsel duygularla bağlantılıdır.

Terazi, Kova ve İkizler hava burçlarıdır. Hava elle tutulamaz. Bu burçları da tanımlamak zordur. Üçü de bir başka insan grubuna dahil olmasıyla kendini gösterir. Çünkü onlar sosyallikten ve bağlantı kurmaktan sorumludur. İkizler insanın ilk kardeş ve komşularına adapte olmasıyla bu döngüyü başlatır, ardından Terazi birebir ilişkiler kurar ve daha yeni insanlara açılır, Kova ise kalabalık grup ve arkadaşlıklar insanıdır. Hepsi kendini burada bulur. Terazi, Kova ve İkizler burçlarının ortak özelliği düşünmeye açık olmalarıdır. Bu burçlar zekidir; olaylara objektif bakarlar ve fikirlerini dile getirirler. Bazen çok eleştirel ve ukala oldukları doğrudur; ama bu özellikleri onları bağımsız kılar. Çünkü olaylardan veya nesneden kendilerini ayırır; arasına bir mesafe koyar ve öyle yorum yaparlar. Düşünmek ve keşfetmek onların işidir.

Başak, Boğa ve Oğlak toprak burçlarıdır. Toprak birçok canlıya yaşam alanı sunar. Bu burçlar verimli, çalışkan ve hedef odaklıdır. çevresindeki kişilere de iyi standartlar sağlarlar. Sahip olma ve çalışma içgüdüleri çok olduğu için hırslı veya eleştirel olabilirler. Boğa, Oğlak ve Başaklar -toprak elementini- diğer burçlardan ayıran özellik bir şeyi sağlamlaştırmalılarıdır. Onların olduğu yerde güven ve istikrar vardır. Bu demek değil ki bu burçlar yaşamayı bilmez.. Aksine yaşam sevinçleri çok boldur. Toprak burçları bedensel zevklere, yemeye içmeye ve paraya önem verirler. Bu onların, dolayısıyla çevrelerinin de yaşamını zenginleştirir. Çevrenizdeki bir boğa sayesinde iyi yemek yersiniz, başak sayesinde doğru beslenirsiniz, oğlak sayesinde iş fırsatları yakalarsınız.

Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları öncü burçlardır. Onları kendi elementlerinden ayıran özellik bu nitelikleridir; yani girişken ve harekete meyilli olmalarıdır. Koç ilk burçtur ve hayatı başlatır. Öncülerin öncüsüdür. Hayatta kalmak için ve bir şeyleri başlatmak için kimseyi beklemez; ilk adımı hep o atar. Yengeç çevresindeki olaylarla ve ailesiyle ilgili çok duyarlı ve öncü davranır. Biri düştüğü veya üzüldüğü zaman hemen kendini ortaya koyar ve o kişiyle ilgilenir. Terazi yeni insanlar tanımak konusunda öncüdür. Soru sormaktan, karşındakini dinlemekten ve tanımaktan çekinmez. Oğlak kariyer konularıyla ilgili öncüdür. Büyük işler yapmak ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli kişilerle konuşur, kendini ortaya koyar ve yardım istemekten çekinmez.

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova sabit burçlardır. Onları kendi elementlerinden ayıran özelliği sahip olunanı güçlendirmeleridir; istikrar sahibi ve kararlıdırlar. Boğa elindekini bir değere dönüştürür ve onu sürekli kılar. Bir süre sonra elinde güvenilir kaynaklar olur ve onu yaratan odur. Aslan sahip olduğu duygulara önem verir ve bu hayatın özünü bulmasını sağlar. Duygular coşkuya dönüşür ve hayatı her şeyiyle yaşamaya kararlıdır. Akrep ne istediğine çok konsantredir ve bu konsantresi onun isteklerini gerçekleştirmesini sağlar. Dolayısıyla güçlü bir enerji oluşturur. Kova kurallardan özgürleşmiştir ve bu özgürlükle hayata kafa tutar. Bu da insanları dolayısıyla yaşamı bir üst seviyeye çıkarır. 

İkizler, Başak, Yay ve Balık değişken burçlardır. Onları kendi elementlerinden ayıran nitelikleri değişim getirmeleri ve çok yönlü düşünmeleridir. İkizler sahip olduklarını bir başkasıyla paylaşan ilk burçtur; bu onun başka fikirlere ve görüşlere açık olmasını sağlar. Öğrenmeye açıktır. Başak yaratıcılığı başkalarının yararına kullanır. Aynı anda birden çok iş yapabilir ve başkalarına fiziksel hizmet konusunda ustadır. Yay sahip olduğu derinliği yaşamında deneyimlerle gösterir. Bu da onu bilge yapar ve farklı inanç ve kültürlerle daha büyük bir yaşama entegre olur. Balık tüm evreni bir ruh içinde hisseder; o yüzden ayrım yapmaz. Her şeyi bir bütün olarak kabul eder ve kendini teslim eder. Manevi değişimler yaşar.

Su burcu yakınlıkla ilgilidir. Birilerine gerçekten yakın olabilirler. Çünkü kalpleriyle hareket ederler. Yengeçlerin içten gelen bir gülümsemesi vardır, her koşulda yardım eder. Akrep bakışlarıyla konuşur ve karşısındaki kişinin ruhunu hisseder. Balık karşındakini o kadar dinler ve anlar ki adeta onun yerine düşünmeye başlar. Bu özelliklerin hepsi başkalarının iyileşmesini sağlar. Su burçlarıyla yaşama güvenirsin.

Hava burcu gözlemle ilgilidir. Hayatı, insanları ve hikayeleri gözlemleyerek anlamaya çalışır. Bu da aslında onun açık fikirli olmasını sağlar. İkizler insanları konuşarak tanır ve çözer. Terazi gerektiğinde mesafeli olur ve anlar. Kova ise olaylara kuşbakışı bakarak olaylara hakim olur. Hepsi de kafasıyla hareket eder. Bu da onları iyi bir dinleyici ve arkadaş yapar. Hava burçlarıyla kendini ifade edebildiğini hissedersin.

Koçlar için hayatta kalmak çok mühimdir. Genlerini devam ettirmek isterler. Aktif ve girişkenlerdir. Birinden hoşlandıkları zaman bunu göstermekten hiç çekinmezler ve karşı tarafı tavlamak için ellerinden geleni yaparlar. Cömertliklerini ve yaratıcılıklarını gösterirler. Koçlar cinselliği de çok yoğun ve coşkulu yaşarlar. Koçlar sevildikleri zaman çocuk gibi hevesli olur ve parlarlar. Aşk onların yaratıcılığını arttırır!

Boğalar kendi alanlarına, dolayısıyla özgürlüklerine çok düşkün burçlardır. Günlerce evden çıkmayabilirler, kimseyle konuşma ihtiyacı hissetmezler. Onlara dokunmayın yeter. Boğalar dingindir. Boğalar sahiplenme duygusu çok yüksek bir burçtur, bu yüzden kıskançtır. Sevdiği kişileri kimseyle paylaşmaz. Konu boğa için sevdiği olunca mantıklı düşünemez, son derece duygusal davranır.

İkizler burçları ilişkilerinde esnektir. Karşı tarafı kıskançlıkları veya kaprisleriyle yormaz. Tam tersi, parterini rahat bırakır. Çünkü ikizler modern ve akıllı olmak ister, e öyle de davranırlar. Bir sorun olduğunda onu konuşarak çözüme ulaştırmakta üstüne yoktur. İkizler burçları açık fikirlidir. Onların aklı buradan gelir. Her şeyi dinler ve inançlarında esnektir. Onların bu özelliği onlara daha da çok güvenmenizi sağlar. İkizlerin aklı elle tutulur bir şey olsa insan ona sarılabilirdi! 🙂

Yengeçlerin bir duvarı vardır ve o duvarı kırmak zordur. Eğer o duvar yıkılır, yengeç gardını indirirse sizi sonuna kadar sever ve sahiplenir. Yengeçler bir kişiyi kabul ettiği zaman onu her haliye kabul eder ve korur. Yengeçlerin işi hep zamanladır… Ya çok acele ederler ya çok geç kalırlar. Çünkü hayatlarına aldıkları şeyin şeklini almaları için ona iyice adapte olmaları gerekir. Hiç kimse de karışamaz onlara. Valla kabuklarını sert kapatırlar!

Aslanlar kendilerini seven burçlardır. Bu o kadar doğal bir sevgidir ki yaptıkları yaşama biçimlerinden bunu anlarsınız. Aslanların yaşamı bir kutlamadır çünkü onlar için yaşamın bir önemi vardır. Sevdikleri herkese sıkı sıkı bağlı ve gerektiğinde sahiplenici bir yanı vardır.

Başaklar her daim her şeye hazırlıklı olmak isterler. Eğer olabileceklere kendilerini yeterince hazırlıklı hissetmezlerse huzursuz olurlar. O yüzden hep bir kontrol ihtiyaçları vardır. Başaklar kontrollüdür. Başaklar durur durur, bir espri patlatır. O ağırbaşlı ve sakin duruşlarının arkasında çok muzur ve yaramaz bir halleri vardır. Ah başaklar! :))

Teraziler.. Kendinizi göstermeye hazırsınız ve hiçbir çekinceniz yok! Bugünlerde başarıdan başarıya koşacaksınız. Çok popülersiniz anacığım.. 🙂 Geleceğinizde neye ihtiyacınız varsa şimdi ayağınıza geliyor. Ayrıca kadın figürleri iş konusunda size destek verebilir. Terazi herkesin gönlünü yapmaya çalışır ve herkes bir arada olsun ister. O ilişki kurmayı ve insanları memnun etmeyi çok sever. Terazi sosyaldir.

Akrepler karanlıktan korkmaz.Aksine akrepler karanlıkla kendini bulur.Onların derdi sürekli güçlenmek ve gelişmektir. Kendilerini güvende hissettikleri kişilerle ve güven dolu bir ortamdalarda sürekli paylaşır ve konuşurlar. Bu da onların kişisel gelişimine büyük katkıda bulunur.

Yayların kocaman bir anlayışı ve bilgeliği vardır. Peki bu bilgelik onlara nereden gelir? Her şeyin bir anlamı olduğuna inandıklarından gelir. Bir sorun olduğunda o sorunda bir neden ararlar, ya da bir durumu kişiden bağımsız hissederler. Yaylar spiritüel burçlardır ve bu onların çevrelerindeki kişileri gerçekten tanımalarını, dolayısıyla sevmelerini sağlar. Yaylar esnektir ve büyük resmi görür.

Oğlaklar mesafeli olmayı severler. Az konuşur, çok dinlerler. Bazen şüphe ederler. Oğlakların ince bir sezgisi vardır. Genelde ortamda olan biten ne varsa hepsini hissederler. Ona yalan söyleyemezsiniz. Oğlaklar olgun doğmuştur, olgun olacaklardır… Geleneksel bir yanları olsa bile çevrelerinde olan biteni yargılamadan ve sakin bir şekilde karşılarlar. Yani “boşuna” bir dram yaratmazlar. Başkalarının hayatına saygı gösterdikleri için doğal olarak saygı görürler.

Kovalar tam bir ekip insanıdır; bir grupla veya arkadaşlarıyla çıkardıkları işlerden memnun olurlar. Çünkü kovalar eşitliğe inanırlar. Bu onları bazen aşktan uzaklaştırır ama onlar için aşkta zaten en önemli şey partneriyle en en önce arkadaş olabilmesidir. Kovalar bu dünyanın bir üst seviyesinde yaşayan burçlardır. Onlar oldukları yerden her şeyi ve herkesi çözerler. Üstün zeka diye zaten buna denir. İnsanları ve ilişkilerini de bu seviyeye çıkarmak için bazen ortalığı karıştırdıkları doğrudur.

Balıklar kabullenici burçlardır. Bir şey olurken onun önünde durmak ve ona direnmek yerine; onunla beraber hayata karışırlar. Bunun olumlu tarafı da vardır, olumsuz tarafı da.. Ama neticede Güneş bizi korur. Dolayısıyla Balıkların bu özellikleri bir süre sonra onları korumaya başlar. Onlar kendilerini -kendi benliklerini- tüm bu akışın ve teslimiyetin içinde bulur. Balıklar teslimiyetçidir. Balıklar çok yönlüdür. Onlara sadece duygusal ve hassas diyemeyiz. Onlar meraklıdır, konuşkandır, sözünü esirgemez ve öğrenmeye açıktır. Bazı balıklar kendini izole etmeyi çok severken, bazısı kendini dışarı atar. Ama tüm balıkların ortak özellikleri çok çok duyarlı olmalarıdır. Balık bu dünyaya fazladır.. Savaşı, şikayeti ve eleştiriyi anlamaz.. O herşeyi olduğu gibi kabul eder.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s