“Hayatınızın Amacı”

Merhaba Arkadaşlar,
“Yüksek bir amaç arayışında olan herkese ithaf edilmiştir” cümlesiyle giriş yapan Hayatınızın Amacı kitabını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Yıllar önce okuyup pek anlamlandıramadığım ama babamın ve ablamın ısrarla üzerinde durduğu bu kitabı yeni de olsa keşfettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu kitap insanın yeteneklerini hem farketmesini, hem onları nasıl kullanabileceğini anlatıyor. Yazar Dan Millman’ın dediğine göre “Doğum sayımız sorunları ve potansiyeli işaret eder. Potansiyeli gerçekleştirebilmek için önce sorunları halletmemiz gerekir.” Kitabı alıp kesinliklikle okumanız gerekiyor. Kitabın içeriğiyle ilgili çok ufak özetler yazacağım ki sizi kitabı almaya teşvik etsin.
Şimdi ilk yapmamız gereken sayımızı bulmak! Bunun için doğum tarihimiz gerekiyor tabii. Çok basit. Mesela ben 27- 09- 1988 tarihinde doğdum, bu durumda yapacağım işlem bu:
2+7+0+9+1+9+8+8= 44  ve çıkan son sayıyı da toplayacağız. 4+4= 8 Burada iki sayı da önemli bizim için.
Yani benim doğum sayım 44/ 8 oluyor. İki taraftaki sayıların da enerjileri önemli ama sağ taraftaki sayının enerjisi daha güçlü. Fakat mesela bazen 29/11 ya da 39/12 çıkabiliyor, 11’i ve 12 sayılarını bir daha toplamıyorsunuz. 11 çıkanlar 1’i, 12 çıkanlar ise hem 1’i hem 2’yi okuyacak. Çıkan sayılarında 0 olanlar, 0’ın anlamını da okusun.
Kitap da ünlülerin sayıları yer alıyor. Ben de yazının sonunda size bir kaç örnek vereceğim. Sizin de aklınıza gelirse paylaşabilirsiniz. Anlamadığınız ya da sormak istediğiniz soruları her zamanki gibi bekliyorum.
Sevgiler 🙂
Haydi, şimdi sayıların ne anlamlara geldiğine bakalım!

1:Yaratıcılık ve Güven
11: İki Kat Yaratıcılık ve Güven 29/11 – 38/11 – 47/11
2: İşbirliği ve Denge
12: Yaratıcı İşbirliği ve Denge 39/12 – 48/12
3: İfade ve Duyarlılık
4: İstikrar ve Süreç
5: Özgürlük ve Disiplin
6: Vizyon ve Kabul
7: İtimat ve Açıklık
8: Bolluk ve Güç
9: Bütünlük ve Bilgelik
0: İçsel Yetenekler

1 Yaratıcılık ve Güven: Yüksek enerjileri vardır. Bu enerji bolluğu onlara yaratıcı işler koyma yeteneği verir. Kendilerini ifade etme ihtiyaçları vardır, eğer bu enerjilerini iyi kullanamazlarsa yıkıcı bağımlılıklar yaşayabilirler. Risk almalı ve enerjilerini serbestçe kullanmalılar. Kendilerini merkeze koyup, başkaları tarafından farklı gözükmeye bile cesaret etmeleri gerekir. Güvensizlik ve bağımlılıktan, güvene ve yaratıcılık yoluna gidebilirler. Pozitifte yaratıcı sanatçıları, negatifte tiryakileri oluştururlar.

2 İşbirliği ve Denge: Kendi sınırlarını belirlemeli ve başkalarıyla iş birliği içinde çalışmayı öğrenmeliler. İç çelişkilerini ve çatışmalarını çözümledikten sonra dış dengeyi sağlayabilirler. Değişikliklere ayak uydurmalı, başkalarının sorumluluklarını üstlenmemeli ve gerektiğinde hayır demelerini öğrenmeleri gerekir. 2 enerjisiyle çalışanlar büyük bir hizmet gücüne sahiptir ve insanlara destek verme ve yol gösterme konusunda son derece başarılılardır. Aşırı özveride bulunup sonra içerlemeden, denge ve diplomasi yoluna gidebilirler. Pozitifte diplomatları, negatifte aşırı özverilileri oluştururlar.

3 İfade ve Duyarlılık: Duygu ve fikirlerini ifade etme ihtiyaçları vardır. Bunu dürüst ve olumlu şekilde yapmaları gerektiğini öğrenmeliler. Etrafa ve kendilerine karşı çok duyarlı olurlar. Kendilerine olan şüpheden vazgeçip, en derin duygularına kulak vermeliler. Kendi duygularına karşı saygılı olduktan sonra başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham verirler. Depresyon ve kurnazca yönetmeden, etkileyici ifade ve sezgi yoluna gidebilirler. Pozitifte hatipleri, negatifte manik-depresifleri oluştururlar.

4 İstikrar ve Süreç: Hedeflerine giden yolda önce sağlam temeller atmalı sonra sabırla adım adım ilerleyen bir süreci izlemeliler. İç istikrarı kendi içinde bulmaları, karar verirken iyiyi de kötüyü de düşünmeleri öyle karar vermeliler. Zorluklar ve sorunlar karşısında yılmamalılar, kesin bir niyet, odaklanmayla ve en derin sezgilerine güvenerek sürece kendilerine kararlı bir biçimde adamalılar. İstikrarsızlık ve kararsızlıktan, güven ve düzen yoluna gidebilirler. Pozitifte analistleri, negatifte kararsızları oluştururlar.

5 Özgürlük ve Disiplin: İç özgürlüğe ulaşmalarına ihtiyaçları vardır. Bunun için çok yönlü yeteneklerini odaklanarak ve disiplinle kullanmaya öğrenmeleri gerekir. Blöf yaparak bir şey yapar gibi görünmeye çalışırlar. Çabuk sıkılırlar. Aşırı bağımlılıkla aşırı bağımsızlık arasında gelirler. Hayatlarına dikkatlice disiplin uygularlarsa kendilerine olan saygıları artar. Başkalarına tabii olmaktan ve aşırı duygusalıktan, dirayet ve kendine güven yoluna gidebilirler. Pozitifte kaşifleri, negatifte başkalarının yardım ve desteğine en muhtaçları oluştururlar.

6 Vizyon ve Kabul: Kendilerini ve başkalarını olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeleri gerektir. Bunun için önce kendi hayatlarının kusursuzluğunu kabul etmeliler. Yüksel idealleri vardır ve bunlara kavuşmak için mevcut realiteyi kabul edip, anı yaşamalılar. Sadece kusurları görme eğiliminden, kendilerini başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçmeliler. Kendilerini daha az yargıladıkça, başkaları da onları daha az yargılar. Düş kırıklığı ve eleştirmeden, geniş görüşe ve kabul yoluna gidebilirler. Pozitifte yargıçları, negatifte perfeksiyonistleri oluştururlar.

7 İtimat ve Açıklık: Kendi içlerindeki bilgiye ve sevgiye itimat etmeye ihtiyaçları vardır. Sonra duygularını başkalarına açacak kadar başkalarına güvenebilirler. Keskin bir zekaya sahiptirler, doğadaki toprak, deniz, çiçekler ve gökyüzünden zevk alırlar. Yanlış anlaşılma ve ihanete uğrama korkularından vazgeçmeliler. İçlerindeki güzelliği başkalarına açıp, içgüdü ve sezgilerine güvenip hep özlerine sormalılar. Paranoya ve yalıtılmışlıktan, açıklık ve içgörü yoluna gidebilirler. Pozitifte bilginleri, negatifte paranoidleri oluştururlar.

8 Bolluk ve Güç: Kendi içlerinde bolluk ve güç duygusunu hissetmeliler. Sonra bunu yüksek bir amaca hizmet ve başkalarının hayrına kullanabilirler. Para, güç ve itibar konumlarından korkmamalılar, bunları ellerinden geldiğince serbestçe paylaşmalılar. Hizmeti hayatının merkezi haline getirip, hayattaki her türlü bolluğun ya da yoksunluğun sorumluluklarını üstlenmeleri gerekir. Kendini aldatma ve fırsatçılıktan, verimli ve cömert olma yoluna gidebilirler. Pozitifte hayırseverleri, negatifte pasif-saldırganları oluştururlar.

9 Bütünlük ve Bilgelik: Yüksek prensipleri kendi içlerinde bulmaları gerekir. Sonra bütünlüğe ve özü sözü birliğe ulaşarak, başkalarına örnek olurlar. Kendi kurallarını doğrulayacak bir hayat yaşamazlarsa, kendilerini sorgulamaya başlarlar. Küçük ya da büyük yollarla insanlığı etkileyen ve harekete geçiren kişiler olabilirler. Başkalarının fikirlerine ve seçimlerine saygı göstermeli, ama en önemlisi kendi kalplerinin sesine kulak vermeliler. İki yüzlülük ve fanatiklikten, bütünlük ve bilgelik yoluna gidebilirler. Pozitifte liderleri, negatifte fanatikleri oluştururlar.

0 İçsel Yetenekler: 0 hayat amacı içermez, daha çok içsel yetenekleri ve potansiyelleri temsil eder. Bunlar diğer sayının enerjisini arttırır ve incelmiş ya da güçlenmiş duyarlılık, kuvvet, etkileyici ifade ve sezgi niteliklerini anlatır. Birseyler farkındalıklarına bağlı olarak bu yeteneklerinden zevk alabilirler. İçsel korkulardan ve aşırı duyarlılıktan, uyumluluk ve hizmete tekamül yolunda gidebilirler. 

Recep Tayyip Erdoğan (26-2-1954) 29/11          Barack Obama (4-8-1961) 29/11
Abdullah Gül (29-10-1950) 27/9                         Vladimir Putin (07-10-1952) 25/7
Bülent Ecevit (28-5.1925) 30/3                           Angela Merkel (17-7-1954) 34/7
Sezen Aksu (13-7-1954) 30/3                            II Abdullah (30-1.1962) 22/4
Tarkan (17-10-1972) 28/10                                Mahmoud Ahmedinejad (28-10-1956) 32/5
Ajda Pekkan (12-2-1946) 25/7                          Angelina Jolie (4-6-1975) 32/5
Müslüm Gürses (7-5-1953) 30/3                         Lionel Messi (24-6-1987) 37/10
Gülse Birsel (11-03-1971) 23/5                          Cristiano Ronaldo (5-2-1985) 30/3
Fatih Terim (4-9-1953) 31/4                              Usain Bolt (21-8-1986) 35/8
Aziz Yıldırım (2-11-1952) 21/3                          Rafael Nadal (3-6-1986) 33/6
Orhan Pamuk (7-6-1952) 30/3                          Roger Federer (8-8-1981) 35/8
Turgut Özal (13-10-1927) 24/6                           Novak Djokovic (22-5-1987) 34/7
Ahmet Kaya (28-10-1957) 33/6                         Nietzsche (12-5-1844) 24/6
Türkan Saylan (13-12-1935) 25/7                     Madonna (16-8-1958) 38/11
Nazım Hikmet (17-01-1902) 21/3                     Sigmund Freud (6-5-1856) 31/4
Aziz Nesin (20-12-1915) 21/3                          Muhammed Ali (18-1-1942) 26/8
İsmet İnönü (24-09-1884) 36/9                        Brigitte Bardot (28-9-1934) 36/9

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s